lamp
  Elmiljö

 

Under 1970-talet byggdes många hus direkt på en betongplatta med en värmekabel. Det handlar främst om villor på ett- eller ett och ett halvt plan, det var vanligt att värmekabeln monterades in i plattans sockel runt hela husets ytterkant.

Värmekabeln orsakar magnetfält.
Ett problem med sådana värmekablar är att de kan alstra ett konstant magnetfält i hela huset på mellan 0,5-2 microtesla. Myndigheternas riktlinjer för magnetfält är 0,2 microtesla, men för ett hälsosamt boende bör värdet helst vara 0,05 eller lägre.
Värmekabeln är av en typ som skapar en öppen krets runt huset på grund av sin konstruktion. Den går ner i grunden som fas och kommer tillbaka som nolla och då uppstår problem med magnetfält.
Man kan likna situationen som att bo i närheten av en kraftledning.

Kan man stänga av värmekabeln för gott?
Om värmekabeln styrs via en termostat kan man anta att det är frågan om komfort, för att undvika kalla golv. Normalt användes slingan i kombination med direktel. På den tiden fanns oftast inget alternativ till direktverkande el. Under årens lopp har elpriserna manat fram andra värmekällor och värmekabeln i grundplattan har börjat förlora sin ursprungliga funktion och är dessutom oekonomisk att ha i drift.
Beroende på vem man frågar får man olika svar. 

Så här säger man i ett mail på Kreativ Byggkonsult AB angående en värmekabel som styrs med enbart strömbrytare intill centralen i tvättstugan, och som har gått sönder.
”Eftersom värmekabeln inte är styrd av någon termostat i huset, kan den möjligtvis ha en annan funktion som att se till att inkommande vatten inte fryser, den kan då vara en självreglerande värmekabel .Om den ligger i bottenplattan är nog tanken att den skall torka bottenplattan och minska fukt (kanske är den självreglerande).

Självreglerande värmekablar är oftast dyrare än de som styrs av termostater Det skall alltid finnas information på vilken typ av värmekabel som används och även fabrikat. Skylten kan vara placerad vid elcentralen eller vid brytaren för kabeln.

(Man kan med hjälp av TYP-nr. Eller E- nr. ta reda på vilken typ och funktion värmekabeln har, fabrikat är viktigt, för kontakt med leverantören) Om kabeln gått sönder (brunnit av) har oftast fabrikanterna kontaktnät på elektriker som kan felsöka och reparera deras fabrikat.
Det är lätt för en elektriker att mäta värmekabeln för att se, veta om den är trasig.

 "Elritning , Husbeskrivning-Tekniskbeskrivning  eller Husleverantör, är andra bra hjälpmedel för att utreda  värmekabelns funktion och användande”

På Byggkonsult AB ges följande kommentar:
”Troligtvis är värmekabeln till för att minska stora temperaturskillnader vid köldbryggor som exempelvis en kantbalk som ej är isolerad på den vertikala sockeln. Kan också vara för att värma upp ytligt liggande inkommande kallvatten. Då kan det problemet uppstå att vattenledningen fryser.”


Villaägarnas Riksförbund ger följande utlåtande: 
”Kabeln var troligen avsedd att eliminera ex. frostskador. Det värsta som kan hända är vattenledningen fryser, med sprängverkan som följd. Och man kan få vattenskador i grunden”

Lundbergs i Karlstad, som byggde många hus med värmekabel ger följande svar:
”Värmekabeln var enbart avsedd att förhindra kallras mellan plattan och ytterväggarna, alltså ett komplement till elvärmen. Senare på 80-talet slutade man använda värmekabel i plattan trots att konstruktionen och byggnadssättet var detsamma, så man behöver inte oroa sej om den går sönder eller att stänga av den.”

Är man känslig finns inget val, då måste den stängas av. Man kan slå på den när ingen finns i huset. 

Det är vanligt att värmekabeln brinner av, går sönder genom sättningar i husgrunden eller får jordfel. Om man utför ett centralbyte i ett hus med värmekabel i betongplattan är det inte ovanligt att den måste kopplas bort då den får jordfelsbrytaren att lösa ut.
Att byta värmekabeln till en annan typ är en utväg, men då måste grundmuren bilas upp, något som kostar en slant.

Frågan om man kan stänga av kabeln blir en samvetsfråga för varje enskilt fall. Man bör se till hela situationen och diskutera saken med någon byggkonsult innan så sker. Enligt min erfarenhet har det gått bra att stänga av värmekabeln, men jag vill inte rekommendera det rent allmänt.

Hur vet man att värmekabeln orsakar magnetfält?
Om det i kombination med elcentralen finns en strömbrytare, eller en termostat, med text som lyder ungefär ”Varning – värmekabel i betongplatta 18 w/meter” eller ”Värmekabel i grundplatta längs ytterväggar 220 volt 18 watt per meter” så finns en värmekabel som kan alstra magnetfält.

Med en magnetfältsmätare kan man kontrollera hur kraftiga fält värmekabeln avger. Här ett exempel Cellsensor

 

 Betongplatta