elstängsel

Elstängsel är ett problem för känsliga personer. Störningarna kommer genom luften, ofta tar de sig även in på telefonnätet och elnätet.
Här kan jordning bli ett problem, om bostaden har god yttre jordning - exempelvis ringjord, jordad betongplatta eller jordplåtar - kan störningarna leta sej in i bostaden och använda elsystemet som antenn.

Om en känslig person har ett elstängsel inom synhåll finns risk att påverkas av störningarna, säkerhetsavstånd är svårt att avgöra generellt, men ca 1 km är ett rimligt avstånd.
Vad kan man göra? Om ägaren till elstängslet är samarbetsvillig finns det möjligheter att förbättra situationen. Men det beror också på syftet, om djuren ska hållas inom stängslet i perioder kan man prova att stänga av då dom inte vistas där, eventuellt med kopplingsur. Ska djuren skyddas från vilda djur måste det stå i drift kontinuerligt.

Ett väl utfört och underhållet elstängsel brukar under normal drift inte avge hörbara störningar, men om gnistbildning uppstår ger det skarpa störningar över ett brett bandspektra.

Man kan vara uppmärksam på en del saker:

  1. Elstängslet kan vara gammalt och dåligt underhållet. Ledningar kan ha gått av och orsaka gnistbildning, det gäller främst vid billiga, lätt flyttbara, system där trådstorleken kan variera mellan 0,1-0,3 mm2.
  2. Vegetation kan ligga mot stängslet, vilket kan orsaka kännbara problem vid våt väderlek. Se till att klippa ordentligt runt stängslet, speciellt lupiner ska avlägsnas som är normalt vattenrika.
  3. Dåliga isolatorer eller rostiga kontakthandtag kan ge övergångsresistans och gnistbildning.
  4. Elstängsel jordas med spett i intervaller som framgår av instruktionsmanualen, om jordningen sker på fel sätt kan störningarna spridas via tidigare nedgrävda metalliska föremål. Det finns klara regler för hur nära byggnader, vattenrör etc man får slå ner jordspetten. Elstängslets jord får under inga förhållanden komma i kontakt med elnätets jord.

Om ovanstående punkter utförts kan man i tillägg testa att montera motstånd seriellt eller parallellt på drivdonets utgång, men då försämras effektiviteten på stängslet, och i regn är det risk att det slutar fungera.

Ett annat alternativ är att omvandla pulsen till en mer sinusformad våg genom att använda ett drivdon med högre uteffekt och ansluta ett motstånd parallellt med utgången. (500-1000 ohm) Motståndet ska vara anpassat till högspänning beroende på typ av drivaggregat, ca 4000 - 11 000 Volt.