Här en mätmetod som är enkel och billig när det gäller att avslöja om du exponeras för onödigt höga elektriska växelfält. Mät din egen kroppspänning mot jord.
Mätmetoden ingår i tysk byggnadsbiologisk standard, den används för att mäta kapacitiv spänningskoppling för en människokropp där det finns elektriska växelfält. Mätvärdet i volt blir direkt proportionellt mot förekomsten av elektriska växelfält.

1.    Ta en digital multimeter. Har du ingen finns det att köpa på ex Clas Olsson eller Biltema för några hundralappar. Multimetern måste ha en impedans på minst 10 Mohm (Megaohm), fråga i butiken om detta.
Använder du en gammal multimeter finns risk att den inte håller 10 Megaohm och det kan bli felvisning.

2.    Ställ multimetern i läge för mätning av växelspänning. (V~) eller VAC 

3.    Välj ut de platser i bostaden du vistas mest på, sovrum är dock viktigast att mäta i.

4.    Fäst den svarta testpinnen i närmaste större jordpunkt. Vanligast en radiator för vattenburen värme eller jordstiftet i ett vägguttag,  eller  låt någon annan hålla testpinnen mot jordpunkten. Se till att det är ett blankt omålat rör på radiatorn så det blir bra kontakt mot jord. Saknas jordpunkt helt kan någon bara hålla i den svarta testpinnen. 

5.   Placera dej själv i ex sängen och håll i metalldelen på den röda testpinnen. Läs av mätvärdet.


Multimetermetoden

 Mätvärden  
 0,05 - 0,1 Volt Svaga fält
 0,2 - 1 Volt Starka fält
 1 - 2 Volt Mycket starka fält
 Över 2 Volt Extremt starka fält

 

Om mätvärdena överstiger 2 Volt finns anledning att gå vidare och lokalisera källorna till problemet. 

Observera att så kallade jordningslakan kan inte användas vid denna mätning.

Magnetfält kan inte mätas med denna mätmetod, endast elektriska fält.