Går det att reducera magnetfält med jordfelsbrytare?


jordfelsbrytare.gifBåde ja och nej. Installation av jordfelsbrytare reducerar inte magnetfält bara genom installationen, om det däremot förekommer en felkoppling så kommer den inte att kunna slås till.Funktionen bygger på beräkning av fasströmmar som jämförs med returström för att få summaströmmen att bli noll. I praktiken blir den aldrig noll då alla elapparater i en elanläggning läcker lite ström mot jord, sådana läckströmmar är närmast obefintliga i ett hushåll och inte tillräckliga för att jordfelsbrytaren ska bryta strömmen.
Om det finns en felkoppling där nolledare och skyddsjord kopplats samman uppfattas det av jordfelsbrytaren som ett jordfel och den bryter anläggningen.

Jordfelsbrytare skyddar alltså den egna elanläggningen från magnetfält som kan orsakas av felkopplingar.
Den skyddar däremot inte mot magnetfält som normalt alstras i alla elapparater.
Den kommer heller inte att förhindra vagabonderande strömmar som är en av de största orsakerna till konstanta fält.

Avsikten med jordfelsbrytare är att skydda mot oavsiktlig strömgenomgång om ett jordfel uppstår.  
jordfbrytare-schema.gif
Inkopplingsschema för 
4-polig jordfelsbrytare