”Elöverkänsliga” är en facebookgrupp med syfte att diskutera problematik runt elöverkänsliga och deras elmiljö. Medlemmarna ställer frågor, berättar om sina erfarenheter och får svar från andra duktiga medlemmar, bland annat inom elbranschen.

Då gruppens administratörer till yrket är elektriker och elsanerare är syftet att fokusera på tips och råd till medlemmarna. Det kan gälla exempelvis mätningar av elmiljö inomhus och utomhus, tekniska lösningar vid elsanering, elektriska och magnetiska fält i bostäder, strålning från basstationer samt mycket mer den elöverkänslige brottas med i sin vardag.

Gruppen fungerar även som en mötesplats där medlemmar kan göra bekantskap med mättekniker och hantverkare inför eventuella elmiljöåtgärder.

Gruppen är sluten, så känsliga uppgifter visas inte för andra än gruppmedlemmarna, och den som inte kan hantera datorer kan med fördel be någon närstående om hjälp att nå gruppen, den arbetar i ett strikt vetenskapligt perspektiv och avstår från pseudovetenskap som jordstrålning, kristaller, healing etc.

 Länk till Elöverkänsliga

Klicka på ”Gå med i grupp”

Har du inget facebook-konto måste du skapa ett innan du kan gå in i gruppen.