Det är trots allt inte säkert att de tips och råd som framförts kommer att rätta till de problem som kan ha orsakats av elmiljön. Det finns dock några råd som kan vara värt att nämna.

Plåttak
Att vistas i bostäder med plåttak kan ge problem då dessa kan hamna i resonans med främst militära sändare.

Infraljud och lågfrekvent buller
Allt ljud under 20 Hz kallas för infraljud, det är ljud är av en så låg frekvens att det inte går att höra. Forskning har visat att vissa infraljud kan vi må dåligt av och vissa gör att vi blir trötta.

Övriga råd - Se över immunförsvaret

 • Börjar du misstänka att dina problem inte har sitt ursprung i dålig elmiljö? Har du provat alla råd du kan genomföra själv i hemmet? Då kanske det handlar om att ditt immunförsvar är så hårt belastat att det inte klarar av att reparera kroppen hur du än gör för att undvika fälten. 

  I en svårartad situation kan man försöka total avhållsamhet från spannmål som raffinerade sockerarter och gluten. Huruvida man ska konsumera läkemedel blir en samvetsfråga i samråd med läkare, men faktum är att läkemedlen – i samarbete med gluten - omstrukturerar tarmsystemets bakterieflora och kan orsaka tarmläckage där giftiga proteiner läcker ut i blodomloppet, aktiverar immunsystemet och skapar kronisk inflammation.

  En annan omständighet är att om vi äter produkter som inte hör hemma i kroppen kommer immunsystemet att aktiveras och gå i försvar. Över tid kan ett hårt pressat immunförsvar till sist ge upp och ge plats för allergier och andra hälsoproblem.

  Därför är en bra ide att återgå till en kost vi är designade för, vilket kostmetoder som Paleo och LCHF tar hänsyn till. Märk väl att dessa kostmetoder inte är att betrakta som tillfälliga dieter utan en långvarig livsstil. 
  Vid inflammation i tarmsystemet kan problem uppstå att tillämpa Paleo/LCHF, då bör man ta hjälp och läka ut tarmen.

 • Prova att avstå från light-produkter, aspartam har i forskning visat sej ge symptom som liknar strålskador från elsystem.
 • Har du amalgamfyllningar i tänderna kan det vara en ide att låta sanera dessa. Kvicksilver är en mycket god elektrisk ledare och en del tandläkare kan bekräfta att det är vanligt med induktionsfenomen i tänderna. Se till att saneringen utförs på ett bra sätt då misslyckade amalgamsaneringar kan ge ännu värre problem.

 • Var försiktig med salt och sur mat. Uttalat salt mat har en lägre resistivitet mot elektriska strömmar, det betyder att om en kropp vistas i ett magnetfält kommer ström att lättre kunna induceras och utgöra skada.

  Vid en kostomläggning bör man hålla ut över tid då förändringar inte kommer snabbt, det kan ta flera år att erhålla märkbara hälsoförbättringar. Upp till 5 år är inte ovanligt.