Beviskrav
Man hör ofta uttryck som "det finns inga bevis", "inga vetenskapliga belägg finns" eller "mer forskning behövs". 
Ända sedan Alessandro Volta i slutet av 1700-talet beskrev symptom på grund av sina experiment har forskning bedrivits i varierande omfattning. I över 200 år har det forskats på hur elektriska och magnetiska fält påverkar människor och djur. 
Det finns många studier, forskningsrapporter, publikationer mm i ämnet. Problemet är att resultaten inte serveras på guldfat, den som är intresserad måste själv söka informationen. Myndigheter, massmedier och näringsliv har valt att inte rapportera från studier som visar hälsorisker då det kan innebära problem för industrin.

Sök informationen på egen hand
Den som vill ha en god inblick i det forskningmaterial som finns att tillgå kan börja på  Emf-portal  En webbplats som sammanställer och sammanfattar forskning från hela världen om hur kroppen påverkas av elektricitet. Här finns över 30 000 vetenskapliga studier och ca 6000 sammanställningar, det finns sökfunktioner att använda för specifika studier.

Strålskyddstiftelsen finns information om oberoende forskning på främst EMF