Tecken på förhöjda magnetfält i bostaden kan vara diffusa, men fälten kan avslöjas utan mätverktyg om man lyssnar till kroppen och hur den reagerar i vissa situationer.

Vi delar in fälten i 2 kategorier:

  • Varierande fält
  • Konstanta fält

Varierande fält avser el och magnetfält som alstras av den egna elanläggningen. Fälten uppkommer när man slår på och av el- och elektronikutrustning i bostaden.

Konstanta magnetfält är den mest förrädiska typen, de ligger kvar oavsett vad som används eller inte i bostaden. Att bryta den egna huvudcentralen hjälper inte. Orsaken är vagabonderande ström som tar en annan väg in i bostaden. Se  Vagabonderande ström 
Ett konstant magnetfält kan ligga över delar av, eller hela bostaden. I kök, källare, badrum, och rum med radiatorer för vattenburen värme är det vanligt att det alstras magnetfält.

Hur vet man om bostaden kan ha förhöjda magnetfält?
Ett tips kan vara att studera små barn och husdjur. Barn som inte vill eller kan sova i sin säng. Husdjur som vägrar vistas i vissa områden.
En barnsäng placerad intill en radiator för vattenburen värme medför onödigt hög exponering om orsaken är vagabonderande ström.
Återkommande sömnproblem i kombination med svettningar kan tyda på ett lågt magnetfält orsakat av vagabonderande ström. Prova att flytta sängen så långt bort som möjligt från radiatorer.

En del hus som byggdes på 1970-talet  har en värmekabel som går runt hela bottenplattan i betong, denna kan producera magnetfält.
Läs mer om det här.


Om några av följande tecken känns igen är det troligen fråga om höga konstanta magnetfält:

  • De boende i ett hus visar en sjukdomsbild som får folk att reagera, huset eller fastigheten kanske känns obehaglig att vistas i.
  • Någon flyttar in i ett hus, och börjar efter något år drabbas av symptom som, allt efter åren går, inte verkar bli bättre. Läkarbesöken kommer allt tätare tills läget blir akut.
  • Tidigare boende har haft samma problem.