Sveriges största Smart House-anläggning


År 2000 föddes planer på ett nöjeskomplex som kunde inhysa många olika aktiviteter under samma tak, resultatet kan vi idag se i stadsdelen Herrhagen i Karlstad i form av 7500 kvadratmeter fyllda med nöjesaktiviteter av alla sorter. Nöjesfabriken kan uppvisa en enorm arsenal teknisk utrustning och ett tekniskt intresse och kunnande bland ägarna som mer påminner om rena tekniknördar.

12 separata elcentraler, oräkneliga mil elkabel, nätverkskabel, styrkabel, koaxialkabel, busskabel samt kabeltyper det knappt går att uttala namnet på. Kronan på verket är ett Smart House-system som automatiserar belysning, och som dessutom används som överordnat styrsystem för exempelvis låssystem, larmfunktioner, ventilationssystem, värmefläktar, takfläktar, lasersystem, kylsystem mm mm.
Alla elcentraler kommunicerar med varandra via Smart House-tekniken och med ett knapptryck kan hela Nöjesfabriken ändra status.

Nöjesfabrikens VD Peter Eriksson
-Vi letade länge efter ett styrsystem som kunde klara alla våra krav, efter ett tidsödande sökande valde vi Smart House på grund av enkelhet, flexibilitet, driftsäkerhet och bra support från installatörer och leverantörer.
Här visar han upp "hjärnan" i anläggningen, 6 st mastergeneratorer med tillhörande styrkomponenter som kanalmottagare, kanalsändare, dimmers mm.

-Nu håller vi på bygger ett nytt Lekland som ska implementeras i det nuvarande systemet, tack vare att vi valde det här systemet är det enkelt gjort.


Huvudfunktioner gör det enkelt

Nöjesfabrikens VD Peter Eriksson förklarar några av huvudfunktionerna.
- När städpersonalen kommer tidigt på morgonen går de direkt till receptionen och trycker på "Städläge". Då tänder systemet upp all belysning som krävs för att de ska kunna utföra sitt jobb.
- När klockan blir 11 går anläggningen automatiskt över till "Dagläge". Då anpassas den dimmrade belysningen, ventilationssystem och fläktar till dagverksamhet. Vi har exempelvis bowling, lunchbuffé och konferensverksamhet.
- När klockan blir 17 växlar anläggningen till "Kvällsläge". Då har vi mer komfortabla scenarier som nerdimmrad mysigare belysning och ljusslangar.
- När den siste i personalen lämnar anläggningen aktiverar han eller hon larmet och därmed går anläggningen in i "Avstängning" som stänger av hela anläggningen och aktiverar inbrottslarm.

Belysning och trivsel av central betydelse
Hur kom det sej att valet föll på just Smart House-teknik? På Nöjesfabriken är belysningen av central betydelse. Peter Eriksson berättar.
- Det är viktigt att gästerna känner ett trivsamt klimat, de ska på ett lättsamt sätt kunna koppla av i vår miljö och utnyttja de aktiviteter vi erbjuder. En felaktig belysning här kan få katastrofala följder. Jag är väl medveten om att belysningen har stor inverkan på hur människor trivs och reagerar, i den här branschen måste man vara lite amatörpsykolog, säger han.

  

Peter Eriksson visar en av anläggningens 12 
elcentraler med styrsystemskomponenter. 
Härifrån styrs mycket av Nöjesfabrikens takfläktar, 
ventilation, luftvärmare och den scenariestyrda 
dimmrade belysningen i bowlingavdelningen 
och Bubbles nattclub.

 
Höga krav ställdes på styrsystemet
Vid projekteringen av nöjesfabriken konstaterades att det måste väljas ett styrsystem som hela verksamheten skulle komma att bli beroende av. Nattklubbskvällar och konserter med tusentals gäster är kritiska tillfällen där det ställs extremt stora krav på styrsystemet.
- Vi tittade på vanligt förekommande industrisystem men hittade ingenting som passade, dom var antingen felaktigt tekniskt utförda eller så tekniskt komplicerade att vi valde att avstå. Man måste komma ihåg att i normaldrift finns här ingen personal som har till uppgift att ta hand om styrsystemet, det måste fungera prickfritt, och skulle det uppstå problem ska vår egen personal - kanske med telefonsupport - kunna avhjälpa akuta problem.

Peter Eriksson förklarar de avgörande kraven.
- Vi utarbetade i samarbete med elektrikerna några grundläggande krav som styrsystemet skulle uppfylla.

Mycket hög driftsäkerhet.
Funktionalitet - systemet måste innehålla alla de funktioner som driften kräver.
Flexibilitet - i den mening att det enkelt går att utföra omprogrammering när vi vill ha ändrade scenarier.
Enkelt att handha för vår egen personal.
Utbyggbart - vi utför ständigt många tillägg i vår verksamhet och måste kunna utöka styrsystemets kapacitet efterhand.
Visuell och loggad effektkontroll - systemet ska visa och logga störningar i elnätet.
God support, även under sena kvällar. Detta var en mycket viktig punkt och dessutom till stor del avgörande för vårt val.

Efter mycket möda och efterforskning fanns bara ett alternativ som svarade mot våra krav säger Peter och menar att Carlo Gavazzis Smart House-system blev det enda alternativet.
- Det har fungerat över förväntan, de första åren utnyttjade vi ofta kvällssupporten men nu har vi själva börjat ta hand om systemet. När det gäller utökning av systemet använder vi däremot alltid Smart House-installatör.

Nackdelar
Problem har vi haft förklarar Peter, men supporten har varit bra och gjort snabba insatser när något inträffat, alltid kostnadsfritt för vår del. 
- Faktum är att den här anläggningen har det största Smart House-systemet i Sverige, och det har fungerat bra. Man kan trots allt inte förvänta sej att ett styrsystem av den här storleken ska snurra och gå år efter år utan ett enda fel. Men antalet fel vi upplevt är få, systemet har hängt sig några gånger, en mastergenerator och en slavdimmer har skiftats, annars ingenting säger han.

Sista frågan är om han vill rekommendera Smart House till andra nöjesanläggningar.
- Absolut, om man vill ha ett enkelt och driftsäkert styrsystem är detta rätt produkt.

Att själv lära sej konfigurera och ändra funktioner går bra om man har lite intresse för datorer, och det är faktiskt riktigt kul säger Peter Eriksson.