Smart House Sveriges största koncept för intelligenta elsystem!

Per Manholm, produktansvarig för Carlo Gavazzi Sverige, är säker på sin sak. Vår målsättning är också vår största styrka säger han och menar att Smart House-konceptet kan komma att manövrera ut andra system. Vi är lyhörda för kundernas önskemål och anpassar utvecklingen därefter säger han, det är enormt viktigt att kunderna får känna att de tas på allvar och att något sedan verkligen händer.

Intresset ökar
Bara under det senaste året har vi sett en mycket stor intresseökning bland våra kunder, som främst består av elföretag och grossister. Allmänheten, och speciellt de som har planer att bygga nytt, har fått upp ögonen för vilka möjligheter som erbjuds med att låta installera denna typ av teknik.
Vi har bra respons från installatörer som arbetar med Smart House, de menar att tekniken är enkel att jobba med, den innebär även kortare tid för både projektering och idrifttagning.

Smart House tilltalar alla åldrar
Per menar att Smart House-konceptet inte har några åldersbegränsningar. Konceptet Smart House innefattar ekonomi, säkerhet och komfort. De yngre föredrar komfort och ekonomi som bas när de utför nybyggnation. De vill kunna ha komfortabla funktioner samtidigt som de blir alltmer teknikkunniga, och då ger Smart House möjligheter kunden att  konfigurera sitt boende enligt egna önskemål. Vilka funktioner som finnas att tillgå är det bara fantasin och plånboken som begränsar. 
Energibesparingar är för många den avgörande faktorn inför valet att låta installera Smart House. Bara en sån sak som att kunna utföra svårlösta belysningsproblem och spara in på energi, eller att med ett knapptryck försätta hela huset i ett ekonomiläge - där delar av huset stängs ner helt för att spara ström - gör att det blir ett tungt avgörande skäl att låta installera systemet.
De äldre föredrar att använda säkerhetsfunktioner för trygghet som exempelvis handikappanpassning och trygghetslarm mm. Systemet börjar bli allt vanligare på äldreboenden.

Detta gör att vi hela tiden utvecklar tekniken med fokus på driftsäkerhet. 
En anläggning med Smart House-komponenter är i praktiken underhållsfri och har få störningar.

Smart House inget nytt - Halverade priser
Per Manholm har varit produktansvarig under många år och har sett den tydliga uppgående trenden för intelligenta elsystem, han kan förklara att tekniken är inte ny för Carlo Gavazzi.
Tekniken bakom Smart House är baserad på en gammal och väl beprövad industristandard som heter Dupline, denna teknik har funnits och utvecklats i över 20 år. För att introducera tekniken till privata bostäder har Carlo Gavazzi helt enkelt använt duplinekomponenter och bytt namn på dessa till Smart House, och för att göra produkten ännu mer attraktiv har priset halverats. Systemet har på så sätt blivit billigare än alla andra på marknaden förekommande intelligenta elsystem.
Så idag är det inte priset som avgör om systemet ska installeras, säger Per, utan snarare kunskapen om vilka möjligheter som finns att använda...och möjligheterna är många tillägger han.


Per Mannholm är produktansvarig för Carlo Gavazzi Sverige som säljer Smart House-teknik, han förklarar hur företaget satsar på den privata marknaden och vad som kommer att hända inom kort i deras utveckling.