Hur påverkar hemmets belysning det 
allmänna välbefinnandet?

 

Hur planerar man belysning enligt människans undermedvetna behov

 

Belysning kopplat till välmående

Anser du dej vara en tråkig och trist person? Då ska du använda en belysning som ger ett trist och monokromt ljus. Men är du verkligen en uttalat trist person? Kan det istället vara så att den belysning du använder av gammal vana utgörs av ex lågenergilampor och andra ljuskällor som ger ett gulaktigt dunkelt ljus med dålig färgåtergivning? 
Då kan byte av armaturer och byte till ljuskällor med annan färgtemperatur och färgåtergivning leda till ökat välmående.

Hälsa kan främjas under rätt ljusförutsättningar. Det är därför viktigt att belysningen i hemmet inte påverkar dig och dina gäster negativt. Om belysningen tråkar ut dej finns risk att dina gäster omedvetet påverkas och stämningen anpassas därefter.
Vi äger kunskap idag bra kunskap kring ljusets betydelse kopplat till hälsa
Säsongsbundna depressioner, som ibland behandlas med ljusterapi, skulle kunna undvikas under rätt förutsättning, som i det här fallet handlar om kunskap.

Din belysning är ditt personliga varumärke
En välplanerad belysning ska sälja in dej och din familj till dina gäster, den ska gestalta dej i ditt hem som om du skulle sätta den som ett personligt varumärke på trivsel och gemenskap. 
Belysningen ska göra dej på gott humör och främja din kreativitet. 
En väl anpassad belysning har krafter som påverkar och interfererar det dagliga undermedvetna psykologiska spelet.


Ljusets påverkan
Hur kommer det sej att ljus överhuvudtaget kan ha en så stor påverkan på oss? Varför tycks samma regler inom belysningens koppling till psyket gälla så många, och varför tycks inte de hälsomässiga kriterierna vara mer individanpassade då vår uppfattning av ljus är så olika? 
Människans biologi följer ett invant mönster.

Dag - Vaket tillstånd, full aktivitet i dagsljus.
Eftermiddag, kväll, skymning - Avkoppling, vila.
Natt - Sömn i skydd av nattens mörker.

Människor är inga nattvarelser utan ska under skydd av mörkret vila och hämta nya krafter efter dagens aktiviteter, nattaktivitet baseras på förmåga till anpassning efter rådande förhållanden. 
Men i grunden har vi inte alls anpassats till elektriskt ljus, det är därför viktigt att veta hur ljuset kontrollerar oss när vi planerar belysning. En felaktig belysning kan få konsekvenser för lång tid framåt, installation av armaturer och val av ljuskällor utförs för långa perioder och det sätts oftast ingen prioritet på detta område.
Att under dagtid vistas i nattmörker kan få ödesdigra konsekvenser, det var lätt att i äldre tiders fängelser bryta ner människor genom att utestänga ljuset under hela dygnet.
Att vistas i ett felaktigt ljus nattetid kan innebära psykisk obalans och snedvriden tidsuppfattning.

Att ljuset är av stort värde för vårt välmående har varit känt under lång tid, tillverkare av ljuskällor och belysningsarmaturer har under senare år arbetat för att ta fram produkter som efterliknar dagsljus. Det handlar om att i möjligaste mån få en ljuseffekt som liknar dagsljuset från solen, detta kommer troligen inte att kunna efterliknas till fullo. Däremot finns det nu möjlighet att installera belysning där färgtemperatur och färgåtergivning är av sådan kvalitet att välmåendet och trivseln ökar

 

Belysningsplanering kopplat till kunskap kring välbefinnande 
Att försöka spegla de naturliga behoven av dagsljus på en arbetsplats kan leda till ökat psykiskt välbefinnande. Bättre arbetsmoral, minskad sjukfrånvaro och minskade personalkostnader är också välkomna effekter.
God belysning har stor betydelse för effektivitet på våra arbetsplatser. I många typer av lokaler som skolor, sjukhus och kontor spelar belysningen en avgörande roll.

Arbetsplatser - Industrier. 
När man planerar en belysningsinstallation på en större industrilokal måste speciella hänsyn tas till hur människor rör sej, vad de arbetar med, hur de utför sina uppgifter, hur fönster ligger placerade och från vilka väderstreck dagsljuset kommer att falla in. Ljusmätning utan elektrisk belysning ger en första vink hur belysning därefter ska planläggas. Ska automatisk ljusreglering användas mm?
Sedan avgörs under vilka tider på dygnet människor kommer att vistas i lokalerna.
Den bästa belysningen för arbete på dagtid är dagsljus genom fönstren. Den elektriska belysningen ska en hög färgtemperatur med god färgåtergivning, här ska dagsljuset efterliknas på bästa sätt. 
Detsamma kommer här att gälla kväll och nattarbete. Om det finns utrymmen som används för ex konferenser, möten mm kan en annan färgtemperatur användas.

Restauranger - Nöjesanläggningar
Belysningen anpassas dels efter den arbetande personalen samt efter gästerna. I restaurangkök och personalutrymmen ska belysningen se till att personalen håller sej alert in på småtimmarna. I dessa utrymmen installeras belysning med kraftigt dagsljusspektra.
I utrymmen där gäster vistas installeras dimmrad belysning med en färgtemperatur som tilltalar den biologiska klockan och kroppens instinktiva reaktion vid kväll och natt. 
Gästerna på en nattklubb är inte där för att jobba utan för avkoppling inför natten, då ska ingen dagsljusliknande belysning användas eftersom denna snarare kan orsaka irritation och otrivsel.

På restauranger kan felaktigt utförd belysning betyda att antalet gäster minskar. Det bästa sättet att få sina gäster att lämna lokalen snarast möjligt är att använda lågergilampor i hela lokalen. I restauranger och caféer är det vanligt att använda lågenergilampor i både tak och vägglampetter. Förutom det trista monokrona ljuset som blir resultatet alstras även magnetfält från de lågt sittande lågenergilamporna som gör att känsliga personer kan må riktigt dåligt. 
Om lösrörsarmaturer används bör dom vara utrustade med sk HF-don för att undvika flimmer. En del vetenskapliga studier har fastslagit att stress och irritation kan spåras till ljusflimmer. Om lösrörsarmaturerna sitter på låg höjd finns även här risk att onödigt höga magnetfält alstras. För att helt komma från magnetfält är vanliga glödlampor eller halogenspotlights de bästa alternativen.

Privata bostäder
I en lägenhet eller hus ska man ta tillvara på dagsljuset på bästa sätt. Mörka och skymda områden, som inte får tillräckligt dagsljus, kan kompletteras med ljus med hög färgtemperatur. Ett problem uppstår om dessa skymda utrymmen även används kvällstid när det blivit mörkt ute, då ska belysningen vara av en lägre färgtemperatur för att anpassas till vilostadiet. 
Utrymmen som sovrum, toaletter, vardagsrum, TV och stereoplats, hall och kök ska ha en varm belysning emedan arbetsrum, garage, rum för träningsverksamhet och hobbyrum ska ha belysning av dagsljuskaraktär. Ett kök är en plats för både arbete och avkoppling, här kan man kanske välja att använda en takbelysning av låg färgtemperatur medan bänkytorna belyses av med ljus av högre färgtemperatur. 

Diodbelysning är en teknik som sannolikt kommer att användas mycket i framtiden i våra hem, då blir det möjligt att variera färgtemperaturen efter önskemål.
Börja dagen med ett blåaktigt ljus på morgonen, ändra till lite mjukare belysning på eftermiddagen för att softa ner till en varmare gulare ton på kvällen.


Färgtemperatur -> Mäts i kelvin och talar om vilken ljusfärg ljuskällan har, förr talades oftast om "varmvitt" eller "kallvitt"
Färgåtergivning -> Anges med ett sk Ra-index och talar om hur ljuskällan återger färger.

 

 Artikeln utarbetad i samarbete med Evalena Widin, leg psykoterapeut och handledare