I april 2008 startades Rencke El & Mätteknik, baserat på 20 års erfarenhet inom elinstallationer och arbeten med styrsystem på industrier och fastigheter. Verksamheten är baserad i Karlstad och omfattar: 

  • Allmänna elinstallationer, service och felsökning i bostäder och mindre industrifastigheter

  • Energieffektiva åtgärder för att minska elförbrukningen

  • Projektering, installation och programmering av smarta elsystem

  • Elmiljöarbeten - Mätningar - Spektrumanalyser - Riskbedömning

  • EMC-arbeten

  • Elsanering